2. OBNOVA – NARUDŽBA NA NOVOJ PAMETNOJ KARTICI ILI USB KLJUČU

Reference num. 5660 Views: 249
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Za imaoce pametnih kartica ili USB ključeva Jedna za sve, koji su na postojećem mediju već uradili obnovu digitalnog certifikata, ponovna obnova na postojećoj kartici ili USB ključu nije moguća. Zbog toga je moguće uraditi jednostavnu obnovu naručivanjem nove kartice ili USB ključa preko interneta.

  • Obnovljena digitalna potvrda će važiti slijedeće tri godine. Garancija na izdani medij važi jednu godinu od dana izdavanja.
  • Cijena nove digitalne potvrde na pametnoj kartici iznosi 117 KM; i na USB ključu 187,20 KM (sa PDV).
  • Za korištenje nove pametne kartice / USB ključa potreban vam je program Nexus Personal 4.29.3 ili noviji.
  • Obnova nije moguća, ako su se promijenili podaci koji su navedeni u certifikatu (npr. naziv preduzeća ili imaoca).

Postupak narudžbe možete pokrenuti OVDJE.