Dobivam poruku: “Greška kod slanja dokumenata…”

Reference num. 5674 Views: 278
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Prije nego što počnete, provjerite povezivanje sa e bankom.

MOGUĆI UZROK RJEŠENJE
Internet ne radi. Provjerite internet vezu tako što ćete otvoriti neki sajt koji do sada niste otvarali.
Nije moguće povezivanje sa e-bankom po portu 3600. Obratite se sektoru koji vam održava računare i mrežu.
Tekući račun nije aktivan ili nemate ovlaštenja za pristup računu Obratite se sektoru elektronskog bankarstva u vašoj banci