Gdje program Hal E-Bank pohranjuje podatke? Kako možemo uraditi sigurnosnu kopiju baze podataka?

Reference num. 3880 Views: 2192
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Obično nismo svjesni važnosti sigurnosnog kopiranja (backup-a) dok se ne suočimo sa gubitkom podataka. Statistika pokazuje da do gubitka podataka prilikom korištenja Hal E-Bank programa najčešće dolazi zbog kvara na mašinskoj opremi (hard disk), a povremeno i zbog poteškoća pri radu sa bazom podataka.

Odgovornost za izradu sigurnosne kopije baze podataka je na strani korisnika!

Postupak izrade baze podataka ovisi o tipu Hal E-Bank programa koji koristite.

  • Hal E-Bank /Personal:

Hal E-Bank/Personal pohranjuje sve podatke lokalno na računaru u fajlovima PersonalEBank.mdb i Eimenik.mdb ili Eimenik.accdb, Personalebank.accdb, PersonalEbank.ini i .ebankAuthentication.dat. Datoteke se nalaze u instalacionoj mapi programa (uobičajeno je C:\Program Files \Halcom \Personal E-Bank). Da bi spriječili mogući gubitak podataka, preporučeno je da povremeno spasite ove fajlove na sigurno mjesto.

Za prenos baza podataka na novu lokaciju slijedite upustva ovdje.

  • Hal E-Bank /Corporate:

Hal E-Bank/Corporate pohranjuje sve podatke u zajedničku bazu podataka. Za postavljanje sigurnosnog kopiranja, kontaktirajte Halcom pomoć korisnicima na helpdesk@halcom.ba ili na broj telefona: +387 33 295 499, svaki radni dan od 8:00 do 16:00.