Instalacija/Nadogradnja Hal E-Bank/Personal

Reference num. 3898 Views: 33654
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 3,60 out of 5)
Loading...

Prije instalacije pobrinite se da:

  • Vaša mašinska oprema zadovoljava minimum zahtjeva. Najvažnija je količina prostora na hard disku. Hal E-Bank zahtjeva približno 200 MB veličinu baze, zavisno od broja zapisa koji će biti pohranjeni.
  • Vaša verzija Windowsa radi nesmetano. Moguće greške otklonite prije instalacije Hal E-Bank.

Za rad sa Hal E-Bank su podržani jedino Microsoft Windows operativni sistemi (Windows 8, 10, 11).

1

Za preuzimanje Hal E-Bank/Personal 22.1.2.10 kliknite ovdje.

2

Na sredini web stranice klikom na Save spasite datoteku na vaš računar.

3

Pronađite instalacijsku datoteku i pokrenite je klikom na Run. Pokrenut će se prozor sa instalacijom Personal E-Bank.

4

U prozoru „Welcome to the InstallShield wizard for Hal E-Bank/Personal“ izaberite Next.

5

Pri pitanju ‘“Do you accept the licencing conditions?“, izaberite Yes.

6

Pod tipom instalacije izaberite Custom installation ili Upgrade (zavisno o vrsti instalacije) i kliknite na Next.

7

U slijedećem koraku izaberite Program Files i Nexus Personal i kliknite na Next ponovo.

8

U prozoru za izbor instalacijskog foldera pojavit će se putanja za instalaciju Hal E-Bank/Personal (obično je to folder C:\Halcom\Personal E-Bank). Ako folder ne postoji prepručljivo je da se izabere ponuđeni folder i zatim klik na Next.

9

Klikom na Finish završit će te sa instalacijom programa. Pojavit će se prozor sa porukom da je Nexus Personal uspješno instaliran.

Za uspješno korištenje Hal E-Bank/Personal protrebni su vam driver za čitač kartice/USB ključ. Ako se driver nisu automatski instalirali od strane vašeg Windows operativnog sistema, instalirajte ih ručno klikom na ovdje.

Personal_E-BankBA.exe 213.96 Mb download