Otključavanje kartice/USB ključa

Reference num. 3857 Views: 1233
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

U slučaju blokirane kartice, kada je 3x pogrešno upisan PIN, program će zahtjevati PUK. Potražite kovertu koju ste dobili sa PIN i PUK kodom. Provjerite da li se broj kartice koju pokušavate odblokirati slaže sa brojem kartice na koverti.

1

Otvorite program Nexus Personal.

2

Kliknite na dugme PIN.

3

Kliknite na Next.

4

Izaberite Unblock PIN.

5

Upišite PUK i PIN.

6

Kliknite na dugme Finish.