Nadogradnja programa Hal E-Bank/Personal preko aplikacije

Reference num. 3892 Views: 2877
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Nadogradnju programa možete uraditi preko Hal E-Bank.

Prije pokretnja administracije potrebno je zatvoriti Hal E-Bank i pokrenuti ga kao administrator.

1

Kliknite na Osvježavanje programske opreme.

2

Kliknite na Yes.

3

Izaberite banku i klik na Ažuriraj.

4

Program će početi sa nadogradnjom.

Po završetku nadogradnje ponovo pokrenite Hal E-Bank/Personal.