Ne mogu se povezati do servera banke

Reference num. 3930 Views: 2745
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Pobrinite se da su komunikacijski portovi sa serverom banke otvoreni. Infomaciju o komunikacijskim portovima koji moraju biti otvoreni možete vidjeti u tabeli ispod.

BANKADNS/IPPORTEBU PORTHTTPS
Halcom d.o.o.ebank.ebb.ba36003604x

 

Za provjeru povezivanja do servera banke možete koristiti program za testiranje konekcije. Pokrenite program, kliknite na dugme Test Ports i sačekajte da se test završi. Ako se polje pored IP adrese oboji u zeleno, port je otvoren. Ako se polje oboji u crveno, port je zatvoren.

Ako vam je potrebna pomoć za otvaranje porta, kontaktirajte osobu koja je odgovorna za održavanje sistema na računarima.

checkEbankConn.exe 69.22 Kb download