Obnova digitalne potvrde za pravna lica

Reference num. 3905 Views: 64504
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 votes, average: 2,73 out of 5)
Loading...

Obnova digitalne potvrde:

 

Narudžbu za obnovu je moguće podnijeti preko pretraživača Internet Explorer 11 ili novijoj verziji, Mozilla Firefox i Google Chrome.

Ako Mozilla Firefox ne prepoznaje vašu digitalnu potvrdu slijedite upustva ovdje.

 

Kratka uputstva za obnovu digitalne potvrde (certifikata):

1

U čitač stavite pametnu karticu ili u računar USB ključ i kliknite na POKRENI.

2

Otvori se prozor za izbor digitalne potvrde. Izaberite odgovarajuću digitalnu potvrdu i potvrdite sa OK.

3

U slijedeći prozor upišite vaš PIN kod s kojim ulazite u elektronsko bankarstvo i kliknite na Verify my identity.

4

Otvori se prozor IZABERITE MEDIJ DIGITALNE POTVRDE u kojem kliknete na medij na kojem želite dobiti novi certifikat.

NAPOMENA: Uputstva važe samo za korisnike koji su postojeći medij (pametnu karticu ili USB ključ) već obnavljali (2. obnova).

5

Otvori se prozor o potvrdi da je zakoniti zastupnik upoznat sa narudžbom nove digitalne potvrde. Kliknite na kvadratić pored *Lično izjavljujem da je zakoniti zastupnik upoznat sa elektronskom narudžbom nove digitalne potvrde i kliknite na POTVRDI.

NAPOMENA: Upustva važe samo za korisnike koji su postojeći medij (pametnu karticu ili USB ključ) već obnavljali (2. obnova).

6

Otvori se prozor u kojem provjerite da li je tačan e-mail, ako nije možete ga promijeniti, ako ga nema obavezno ga napišite. Nakon toga kliknite na POTVRDI.

7

Otvori se prozor u kojem upišete telefonski broj, ovaj podatak nije obavezan. Kliknite na POTVRDI.

8.1

Otvori se prozor u kojem provjerite podatke koje ste popunili tokom narudžbe, potvrdite narudžbu klikom na  NARUČI.

NAPOMENA: Uputstva važe samo za korisnike koji nisu još uvijek obnavljali.

8.2

Otvori se prozor u kojem provjerite podatke koje ste popunili tokom narudžbe. Potvrdite narudžbu klikom na  NARUČI.

NAPOMENA: Upustva važe samo za korisnike koji su postojeći medij (pametnu karticu ili USB ključ) već obnavljali.

9

Hvala na narudžbi! Otvori se prozor u kojem predračun možete preuzeti u PDF formatu.