Opoziv poslanih naloga

Reference num. 3918 Views: 1937
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Naloge sa datumom valute unaprijed možete opozvati. Za opoziv naloga sa današnjim datumom valute, potrebno je da se obratite svojoj banci.

1

Uđite u mapu Arhiva/Nalozi.

2

Izaberite nalog koji želite opozvati (nalog mora imati status “POSLAN”).

3

Izaberite Opoziv.

4

Upišite PIN i potvrdite ga.

5

Sačekajte da se završi povezivanje sa serverom banke i kliknite na Zatvori.

Nalogu se promijeni status iz “POSLAN” u “U OPOZIVU”. Sa ovim postupkom nalog nije konačno opozvan. Obratite pažnju na status naloga i provjerite ga opet ako je potrebno.

Kada banka završi sa opozivom, status naloga će biti promijenjen u “OPOZVAN”.