Politike i root digitalne potvrde – napredne kvalifikovane potvrde za fizičke osobe

Reference num. 3869 Views: 846
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA FO e-signature 1 (napredno), 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.3 – v.3

 • Važi od: 1.6.2019
 • Digitalna potvrda izdavatelja Halcom CA FO e-signature 1 (napredno)
  • Jednolično ime: C=SI, O=Halcom d.d., 2.5.4.97=VATSI-43353126, CN= Halcom CA FO e-signature 1
  • Serijski broj: 847020 (0CECAC)
  • Ovjeritelj potvrda: Halcom Root Certificate Authority
  • Imaoc potvrde: Halcom CA FO e-signature 1
  • Validnost potvrde: 15. juni 2016 – 15. juni 2026
  • Hash algoritam: SHA-256
  • Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  • SHA-1 Thumbprint: 04 a1 2d 36 29 24 4d 99 61 97 35 4e 13 65 53 5b f9 28 98 c6
 • Validnost izdanih potvrda: 3 godine
CPS_FL_BIH.pdf 905.93 Kb download
Halcom_CA_FO_e-signature_1.cer 1.10 Kb download