Savjeti za sigurnu upotrebu pametne kartice / USB ključa

Reference num. 5650 Views: 1894
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Elektronska banka Hal-Ebank koristi napredne tehničke metode za identifikaciju korisnika, sigurnost podataka i transakcija ali učinkovitost tehničke zaštite zavisi i od vašeg ponašanja i poštovanja preporuka za sigurno korištenje elektronskog bankarstva.

Da bi spriječili moguće pokušaje napada molimo vas da preventivno poštujete sva sigurnosna pravila koja su navedena:

 • Karticu ili USB ključ za pristup elektronskom bankarstvu držite u čitaču ili USB portu samo kada koristite elektronsku banku (prilkom ulaska u program, potpisivanja naloga, slanja naloga i osvježavanja stanja).
 • Nakon završetka upotrebe elektronske banke, zatvorite program, a karticu ili USB ključ izvadite iz čitača i pohranite na sigurno mjesto.
 • Računar na kojem koristite elektronsku banku, nakon završenog radnog vremena ugasite.
 • PIN kod treba biti poznat samo vlasniku kartice ili USB ključa.
 • Karticu ili USB ključ i PIN kod nemojte držati zajedno.
 • Vlasnik kartice ili USB ključa bi trebao mijenjati PIN kod mjesečno ili po potrebi.

Dodatna opšta upozorenja korisnicima elektronske banke:

 • Pobrinite se da su na vašem računaru instalirane zadnje sigurnosne postavke i odgovarajući antivirusni programi.
 • Ne otvarajte e-mail i priloge nepoznatih pošiljaoca.
 • Ne otvarajte e-mail ili priloge sa neobičnim sadržajima čak i ako dolaze sa poznatih adresa.
 • Ne instalirajte programe sa neprovjerenih izvora.
 • PIN kod ili bilo koji drugi povjerljivi podatak ne odajite drugim osobama ni na koji način (direktno, telefonski, putem e-maila ili putem interneta).