Šta je digitalna potvrda?

Reference num. 3873 Views: 673
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Digitalna potvrda (certifikat) predstavlja jedinstvenu vezu između nosioca certifikata i javnog ključa. Certifikat sadrži sve osnovne informacije o nosiocu i javnom ključu. Ukoliko sistem korištenja nije zatvorenog tipa, digitalne potvrde su javno dostupne i omogućavaju identifikaciju i verifikaciju identiteta potpisnika na osnovu njegovog javnog ključa.

Stepen odgovornosti i rizika u elektronskom poslovanju stranke mogu riješiti uz pomoć kvalifikovane ili nekvalifikovane digitalne potvrde.

  • Nekvalifikovane potvrde temelje se na osnovu ugovornog odnosa stranaka, koje već posluju uobičajenim putevima. Prilikom elektronskog poslovanja stranaka, koje nisu poslovale jedna sa drugom, pametno je uključiti treću osobu koja izdaje kvalifikovane digitalne potvrde.
  • Kvalifikovane potvrde su bazirane na jasno definisanim formalnim procesima identifikacije nosioca certifikata. Mogućnost zloupotrebe je minimalna, jer predstavlja ubjedljive dokaze o identitetu potpisnika. Identifikaciju može obaviti certifikaciona agencija i u njihovo ime ovlašteni registracioni organ.

Digitalna potvrda (certifikat) je jednaka ličnoj karti, u elektronskom poslovanju. Certifikate izdaju različiti organi vlasti, ali ne nude svi isti stepen sigurnosti. Na taj način korisnici mogu da izaberu nivo sigurnosti koji im je potreban za njihov način poslovanja.