Šta je Hal E-Bank?

Reference num. 3936 Views: 2160
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Hal E-Bank je grupa modernih programskih proizvoda za podršku elektronskom bankarstvu. Hal E-Bank podržava rad sa više banaka, više računa i sa više preduzeća.

Sa Hal E-Bank možete:

  • prebacivati sredstva
  • pregledati stanje na svojim računima
  • kreirati naloge sa datumom valute unaprijed
  • vršiti pregled prometa u različitim vremenskim periodima
  • izmjenjivati poruke sa bankom
  • pripremu naloga povezati sa imenikom komitenata i njihovim računima
  • kreirati uzorke za stalna plaćanja
  • primati pripremljene naloge iz datoteke
  • razmjenjivati naloge i prometne stavke sa drugim programima
  • izvoziti naloge, prometne stavke, izvode

Više o grupi rješenja Hal E-Bank i mogućnostima možete pročitati ovdje.

Spisak banaka koje su uključene u Hal E-Bank možete vidjeti ovdje.