Šta je HalConnect Multimarket?

Reference num. 9357 Views: 101
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

S obzirom da je u pitanju multimarket rješenje za više tržišta, klijentima koji regulišu finansije za različita tržišta se stavlja na raspolaganje rad s računima u poslovnim bankama, koje su u Halcom-ovom sistemu, sa više tržišta, kroz jednu korisničku aplikaciju sa objedinjenim pregledom podataka o poslovanju i dostupnim operacijama za rad.