Za šta mogu da koristim Halcom One?

Reference num. 5753 Views: 1085
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...
Aplikacija Halcom One vam omogućava:

• prijavu na web banku,

• prijavu u mobilnu banku,

• potpisivanje naloga za plaćanje u web ili mobilnoj banci,

• potpisivanje PDF ili XML dokumenata u web ili mobilnoj banci ili na Halcom One potpisnom portalu,

• prikaz (vizuelizaciju) dokumenata na mobilnom uređaju,

• potpisivanje dokumenta od strane više ovlaštenih lica,

• potvrdu online kupovine kreditnim karticama,

• registraciju i prijavu na različite web portale i aplikacije.