Ali je moj digitalni podpis z Halcom One aplikacijo zakonsko skladen?

Reference num. 4170 Views: 1343
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Halcom One sistem ustreza najvišjim varnostnim zahtevam in predpisom EU, kot so eIDAS, ISO/IEC, GDPR in PSD2. Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA izdaja kvalificirana digitalna potrdila in opravlja druge dejavnosti ponudnika storitev zaupanja v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije in Evropske unije, ter v skladu z uredbo eIDAS, tehničnimi zahtevami ETSI, standardom IETF RFC in družino standardov ISO/IEC ter drugih sorodnih standardov.

Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA ima vzpostavljen proces notranjega in zunanjega nadzora. Skladno z zakonodajo je ponudnik storitev zaupanja Halcom CA enkrat letno podvržen zunanji neodvisni presoji, ki jo izvaja Akreditirani organ (ISO/IEC 9001, 27001, eIDAS, tehnična standarda ETSI in IETF RFC).

Ponudnik storitev zaupanja Halcom CA je vpisan na EU seznamu ponudnikov kvalificiranih storitev zaupanja (European List of Trusted Lists) za izdajo in upravljanje kvalificiranih digitalnih potrdil za kvalificirani elektronski podpis, kvalificirani elektronski žig, avtentikacijo spletišč ter kvalificirano časovno žigosanje.

Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (t.i. uredba eIDAS) v členu 25 jasno določa pravno veljavo elektronskih podpisov.

Vsi elektronski podpisi imajo lahko pravno veljavo, vendar ima le kvalificirani elektronski podpis enakovreden pravni učinek kot lastnoročni podpis.