Izvoz digitalnega potrdila za fizično osebo iz brskalnika Internet Explorer

Reference num. 1229 Views: 8148
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Odprite brskalnik Internet Explorer in sledite postopku:

1

V spletnem brskalniku v meniju Tools (Orodja) izberite Internet Options (Internetne možnosti).

2

Po izbiri omenjene možnosti se odpre okno z nastavitvami. Do seznama osebnih digitalnih potrdil pridete tako, da izberete zavihek Content (Vsebina) in pritisnete gumb Certificates (Potrdila). 

3

Po pritisku na gumb Certificates (Potrdila) se pojavi okno s seznamom osebnih digitalnih potrdil. Označite digitalno potrdilo, ki ga želite izvoziti in s pritiskom na gumb Export (Izvozi) se bo zagnal čarovnik za izvoz digitalnega potrdila.

4

Na začetku postopka se pojavi vstopno okno čarovnika za izvoz digitalnega potrdila. Postopek nadaljujte s pritiskom na gumb Next (Naprej).

5

V naslednjem koraku izberete Yes, export the private key (Da, izvozi zasebni ključ). Postopek nadaljujte s pritiskom na gumb Next (Naprej).

6

Označiti Personal Information Exchange – PKCS # 12 (.PFX) (Izmenjava osebnih podatkov – PKCS # 12 (.PFX)). Postopek nadaljujte s pritiskom na gumb Next (Naprej).

7

V obe polji vnesite geslo, s katerim boste zaščitili zasebni ključ varnostne kopije digitalnega potrdila. Postopek nadaljujte s pritiskom na gumb Next (Naprej).

Opozorilo!

Bodite pozorni, da vnesenega gesla ne pozabite, saj v nasprotnem primeru ne boste mogli dostopiti do potrdila, shranjenega v varnostni kopiji in bo varnostna kopija neuporabna. Priporočamo, da uporabite geslo za zaščito varnostne kopije, dolgo vsaj 8 znakov, vsebuje naj kombinacijo velikih in malih črk, števil in posebnih znakov. Pri izbiri gesla se izogibajte besedam, ki so zapisane v slovarjih. Svetujemo, da si geslo zapomnite in si ga ne zapišete. Če si boste geslo zapisali, ga shranite na mesto, dostopno samo vam.

8

V naslednjem koraku izberete lokacijo, kamor želite shraniti vaše digitalno potrdilo (npr. USB-ključ ali zunanji disk). Po pritisku na gumb Browse (Preišči) izberete datoteko in lokacijo, kamor boste shranili vašo kopijo digitalnega potrdila. Postopek nadaljujte s pritiskom na gumb Save (Shrani).

Opozorilo!

Varnostne kopije digitalnega potrdila ne hranite na disku vašega računalnika, kjer bi lahko bila dostopna nezaželenim osebam. Priporočamo, da varnostno kopijo shranite na prenosni medij (zgoščenko, USB-ključ ali zunanji disk) in jo varno spravite na mesto, dostopno samo vam (npr. v sef).

9

Preverite pravilnost imena datoteke in lokacije, kamor boste shranili vašo kopijo digitalnega potrdila. Postopek nadaljujte s pritiskom na gumb Next (Naprej).

10

Prikaže se okno s povzetkom izvoznih nastavitev. Dejanski izvoz digitalnega potrdila sprožite s pritiskom na gumb Finish (Dokončaj).

11

Izvoz digitalnega potrdila in osebnega ključa se zaključi, ko se vam na ekranu prikaže okno s sporočilom o uspešnem zaključku postopka.