O spletnih servisih

Reference num. 477 Views: 2710
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...

Halcomovi spletni servisi za lažje elektronsko poslovanje so namenjeni najrazličnejšim ponudnikom elektronskih storitev, ki bi svojim uporabnikom želeli omogočiti dostop do storitev z digitalnimi potrdili vseh slovenskih ponudnikov storitev zaupanja, hkrati pa se ne bi radi ukvarjali z različnimi načini, na katere ponudniki storitev zaupanja shranjujejo podatke v digitalna potrdila.

Spletni servisi za lažje elektronsko poslovanje so sestavljeni iz treh servisov:

  • CertificateStatus – spletni servis za preverjanje veljavnosti digitalnih potrdil (časovna veljavnost, ustreznost podpisa potrdila, status potrdila v spiskih preklicanih potrdil),
  • CertificateInfo – spletni servis za vračanje informacij o digitalnem potrdilu ter njegovem imetniku,
  • CertificateTaxNumbers – spletni servis za preverjanje davčnih številk digitalnih potrdil (osebna davčna številka imetnika, davčna številka podjetja).

Dostop do servisov je mogoč le z uporabo ustreznega odjemalčevega digitalnega potrdila. Za namene testiranja servisov zadošča katero koli veljavno digitalno potrdilo, za produkcijsko uporabo pa naj bi se uporabljala le potrdila, izdana pri katerem koli v Sloveniji registriranem overitelju.

Podrobnejše informacije o delovanju ter vhodnih in izhodnih podatkih servisov so na voljo v tehnični dokumentaciji.

Halcom za uporabo spletnih servisov za lažje elektronsko poslovanje ne zaračunava nobenih nadomestil za uporabo ali priključnin. V želji po čim hitrejšem razmahu elektronskega poslovanja v Sloveniji in tujini so servisi na voljo povsem brezplačno. Uporaba spletnih servisov je sicer brezplačna, ni pa anonimna. Dostop do spletnih servisov se vklopi ročno na podlagi odjemalčevega digitalnega potrdila, ki nam ga posredujete. Za namene testiranja servisov zadošča kakršno koli veljavno digitalno potrdilo, za produkcijsko uporabo pa naj bi se uporabljala digitalna potrdila, izdana pri katerem koli v Sloveniji registriranem ponudniku storitev zaupanja. Testno odjemalčevo potrdilo nam lahko posredujete v enem od standardnih formatov (DER – .cer ali .crt, PEM/base64 – .pem ali .txt, PKCS#7 – .p7b, …) na naslov ca@halcom.si.

Pred vklopom produkcijskega dostopa bi želeli od poslovnega subjekta, ki bo servis uporabljalo, prejeti kratek dopis, v katerem so navedeni podatki o poslovnem subjektu in potrdilu za dostop do servisov (izdajatelj, serijska številka) ter namen uporabe servisov (npr. “spletna trgovina” ali kaj podobnega).

Spletni servisi podpirajo potrdila vseh v Sloveniji registriranih ponudnikov storitev zaupanja: SIGEN-CA, SIGOV-CA, ACNLB, POŠTA®CA ter HALCOM CA. Zaradi posebnosti potrdil posameznih izdajateljev nekatere funkcionalnosti servisov pri teh potrdilih niso podprte.

Spletni servis za preverjanje veljavnosti digitalnih potrdil in davčnih številk pravnih oseb deluje za potrdila vseh slovenskih ponudnikov storitev zaupanja. Ker ponudnik storitev zaupanja SIGEN-CA v digitalna potrdila ne shranjuje osebnih davčnih številk oziroma davčnih številk zaposlenih, kadar gre za potrdila pooblaščencev pravnih oseb, deluje preverjanje osebnih davčnih številk le za ponudnike storitev zaupanja ACNLB, POŠTA®CA ter HALCOM CA.

Preverjanje davčnih številk pravnih oseb deluje za digitalna potrdila vseh slovenskih ponudnikov storitev zaupanja.

Spletni servis CertificateInfo deluje za digitalna potrdila vseh slovenskih ponudnikov storitev zaupanja, vendar se nabor vrnjenih informacij razlikuje od ponudnika do ponudnika.

Za potrdila vseh ponudnikov storitev zaupanja spletni servis vrača naslednje informacije:

  • naziv izdajatelja (SIGEN-CA, SIGOV-CA, ACNLB, POŠTArCA, Halcom CA PO, Halcom CA PO 2 in Halcom CA PO 3)
  • serijska številka digitalnega potrdila
  • časovna veljavnost potrdila (od – do)
  • ime, priimek ali naziv imetnika potrdila,
  • podjetje, navedeno v potrdilu (kadar gre za potrdila pooblaščencev pravnih oseb)
  • davčna številka podjetja potrdila (kadar gre za potrdila pooblaščencev pravnih oseb)

Davčno številko pooblaščenca pravne osebe vrača servis le za digitalna potrdila, izdana pri ACNLB ali POŠTA®CA. Matično številko podjetja vrača servis le za digitalna potrdila, izdana pri HALCOM-CA.

Primeri uporabe spletnih servisov :

WDSL datoteke spletnih servisov:

Halcom-spletni-servisi-tehnicna-dokumentacija.pdf 317.56 Kb download