Politike in korenska digitalna potrdila – E-žig za poslovne subjekte

Reference num. 833 Views: 2558
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Zaradi selitve podjetja Halcom d.d. na novo lokacijo (Dunajska c. 123), v vseh trenutno veljavnih politikah Halcom CA, objavljenih na našem spletišču, objavljamo naslednji redakcijski popravek:

Naslov upravljavca:
Halcom d.d.
Dunajska cesta 123
1000 LJUBLJANA
Slovenija

Naslov Halcom CA:
Halcom CA
Dunajska cesta 123
1000 LJUBLJANA

Slovenija Tel.: (+386) 01 200 34 86

E-pošta: ca@halcom.si

E-pošta: ca_preklici@halcom.si

V trenutno objavljenih različicah politik smo popravek vnesli dne 7. 7. 2023. Sam proces izdaje kvalificiranih potrdil ni bil moten ali spremenjen, zato popravek nima vpliva na vsebino, varnost in celovitost izdanih kvalificiranih potrdil.

 

Politika za Napredna potrdila in potrdila v oblaku (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-seal 2, 1.3.6.1.4.1.5939.5.3.3 v.1

Politika za Potrdila za informacijske sisteme (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-seal 2, 1.3.6.1.4.1.5939.5.4.3 v.1

 • Velja od: 15.6.2023
 • Digitalno potrdilo izdajatelja Halcom CA PO e-seal 2
  • Serijska številka: 1272856 (13 6C 18)
  • Overitelj potrdila: Halcom Root Certificate Authority
  • Imetnik potrdila: Halcom CA PO e-seal 2
  • Veljavnost potrdila: 3. april 2023 – 3. april 2033
  • Javni ključ: RSA (3072 bitov)
  • SHA-1 prstni odtis (Thumbprint):
   29 32 57 0a 16 3f 0d 01 f4 0b 0c c5 b3 4b 58 01 61 ac c6 cb
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta

 

Politika za Napredna potrdila in potrdila v oblaku (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.3.2 v.7

Politika za Potrdila za informacijske sisteme (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.4.2 v.7

 • Velja od: 15.6.2023
 • Digitalno potrdilo izdajatelja Halcom CA PO e-seal 1
  • Serijska številka: 921296 (0e 0e d0)
  • Overitelj potrdila: Halcom Root Certificate Authority
  • Imetnik potrdila: Halcom CA PO e-seal 1
  • Veljavnost potrdila: 22. april 2017 – 22. april 2027
  • Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  • SHA-1: ‎1F 33 D1 6D 98 00 2C 4C E6 D1 9E DC 0B 52 E4 B0 8F 76 5A 86
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta

 

PREDHODNE VERZIJE:

Politika za Napredna potrdila in potrdila v oblaku (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-seal 2, 1.3.6.1.4.1.5939.5.3.3 v.1_old
Velja od: 15.6.2023

Politika za Potrdila za informacijske sisteme (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-seal 2, 1.3.6.1.4.1.5939.5.4.3 v.1_old
Velja od: 15.6.2023

Politika za Napredna potrdila in potrdila v oblaku (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.3.2 v.6
Velja od: 15.6.2022

Politika za Potrdila za informacijske sisteme (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.4.2 v.6
Velja od: 15.6.2022

Politika za Napredna potrdila in potrdila v oblaku (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.3.2 v.5
Velja od: 15.6.2021

Politika za Potrdila za informacijske sisteme (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.4.2 v.5
Velja od: 15.6.2021

Politika za Napredna potrdila in potrdila v oblaku (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.3.2 v.4
Velja od: 10.2.2021

Politika za Potrdila za informacijske sisteme (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.4.2 v.4
Velja od: 10.2.2021

 

Politika za Napredna potrdila in potrdila v oblaku (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.3.2 v.3
Velja od: 1.7.2020

Politika za Potrdila za informacijske sisteme (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.4.2 v.3
Velja od: 1.7.2020

 

Politika za Napredna potrdila in potrdila v oblaku (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.3.1 v.2
Velja od: 1.6.2019

Politika za Potrdila za informacijske sisteme (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.4.1 v.2
Velja od: 1.6.2019

 

Politika za Napredna potrdila in potrdila v oblaku (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.3.1
Velja od: 1.6.2017

Politika za Potrdila za informacijske sisteme (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-seal 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.4.1
Velja od: 1.6.2017

Halcom-PO-e-seal-2-v.1.pdf 699.49 Kb download
Halcom-PO-e-seal-2-v.1.pdf 699.49 Kb download
Halcom-CA-PO-e-seal-2.cer 1.30 Kb download
Halcom-PO-e-seal-1-v.7.pdf 705.18 Kb download
Halcom-PO-e-seal-1-v.7.pdf 705.18 Kb download
Halcom-CA-PO-e-seal-1.cer 1.18 Kb download
Halcom-PO-e-seal-2-v.1.pdf 699.49 Kb download
Halcom-PO-e-seal-2-v.1.pdf 699.49 Kb download
Halcom-PO-e-seal-1-v.6.pdf 706.20 Kb download
Halcom-PO-e-seal-1-v.6.pdf 706.20 Kb download
Halcom-PO-e-seal-1_v5.pdf 744.80 Kb download
Halcom-PO-e-seal-1_v5.pdf 744.80 Kb download
Halcom-PO-e-seal-1_v4.pdf 837.91 Kb download
Halcom-PO-e-seal-1_v4.pdf 837.91 Kb download
Halcom-PO-e-seal-1.pdf 738.92 Kb download
Halcom-PO-e-seal-1.pdf 738.92 Kb download
Halcom-CA-PO-e-seal-1-v.2.pdf 718.29 Kb download
Halcom-CA-PO-e-seal-1-v.2.pdf 718.29 Kb download
Halcom-CA-PO-e-seal-v1.pdf 853.16 Kb download
Halcom-CA-PO-e-seal-v1.pdf 853.16 Kb download