Politike in korenska digitalna potrdila – kvalificiran elektronski časovni žig

Reference num. 909 Views: 2557
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Zaradi selitve podjetja Halcom d.d. na novo lokacijo (Dunajska c. 123), v vseh trenutno veljavnih politikah Halcom CA, objavljenih na našem spletišču, objavljamo naslednji redakcijski popravek:

Naslov upravljavca:
Halcom d.d.
Dunajska cesta 123
1000 LJUBLJANA
Slovenija

Naslov Halcom CA:
Halcom CA
Dunajska cesta 123
1000 LJUBLJANA

Slovenija Tel.: (+386) 01 200 34 86

E-pošta: ca@halcom.si

E-pošta: ca_preklici@halcom.si

V trenutno objavljenih različicah politik smo popravek vnesli dne 7. 7. 2023. Sam proces izdaje kvalificiranih potrdil ni bil moten ali spremenjen, zato popravek nima vpliva na vsebino, varnost in celovitost izdanih kvalificiranih potrdil.


KVALIFICIRANO POTRDILO ZA KVALIFICIRAN ELEKTRONSKI ČASOVNI ŽIG
Halcom CA TS 5

Korensko digitalno potrdilo izdajatelja (root) Halcom Root CA – Halcom Root Certificate Authority

Vmesno potrdilo izdajatelja (intermediate) Halcom CA TSA 1 – Halcom CA TSA 1

Politika za RFC 3161 časovne žige in zgostitveno funkcijo SHA-256

  • Velja od: 15.6.2023
  • CPName HALCOM CA TS RFC 2
  • CPOID 1.3.6.1.4.1.5939.3.1.2.5

Politika za OASIS DSS XML časovne žige in zgostitveno funkcijo SHA-256

  • Velja od: 15.6.2023
  • CPName HALCOM CA TS DSS 2
  • CPOID 1.3.6.1.4.1.5939.3.2.2.5

 

PREDHODNE VERZIJE:

Politika za časovne žige v.7_old
Velja od: 15.6.2023

Politika za časovne žige v.6
Velja od: 15.6.2022

Politika za časovne žige v.5
Velja od: 15.6.2021

Politika za časovne žige v.4
Velja od: 1.7.2020

Politika za časovne žige v.3
Velja od: 1.6.2019

Politika za časovne žige v.2
Velja od: 1.7.2017

Politika za časovne žige v.1
Velja od: 1.6.2016

POTRDILO ZA VAREN ELEKTRONSKI ČASOVNI ŽIG – Halcom CA TS 4

Halcom-CA-TS-5.cer 1.36 Kb download
Halcom-Root-Certificate-Authority.cer 900.00 b download
Halcom-CA-TSA-1.cer 1.17 Kb download
Halcom-CA-TS-5-v3.pdf 467.70 Kb download
Halcom-CA-TS-5-v3.pdf 467.70 Kb download
Halcom-CA-TS-5-v3.pdf 467.70 Kb download
Halcom-CA-TS-5-v2.pdf 480.23 Kb download
Halcom-CA-TS-5-politika.pdf 481.01 Kb download
Halcom-CA-TS-4-politika.pdf 484.04 Kb download
Halcom-CA-TS-4-v.3.pdf 467.97 Kb download
Halcom-CA-TS-4-v.2.pdf 556.50 Kb download
Halcom_CA_TS_3-politika.pdf 117.58 Kb download
Halcom-CA-TS-4.cer 1.34 Kb download