Politike in korenska digitalna potrdila – napredna kvalificirana digitalna potrdila za fizične osebe

Reference num. 887 Views: 2005
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Zaradi selitve podjetja Halcom d.d. na novo lokacijo (Dunajska c. 123), v vseh trenutno veljavnih politikah Halcom CA, objavljenih na našem spletišču, objavljamo naslednji redakcijski popravek:

Naslov upravljavca:
Halcom d.d.
Dunajska cesta 123
1000 LJUBLJANA
Slovenija

Naslov Halcom CA:
Halcom CA
Dunajska cesta 123
1000 LJUBLJANA

Slovenija Tel.: (+386) 01 200 34 86

E-pošta: ca@halcom.si

E-pošta: ca_preklici@halcom.si

V trenutno objavljenih različicah politik smo popravek vnesli dne 7. 7. 2023. Sam proces izdaje kvalificiranih potrdil ni bil moten ali spremenjen, zato popravek nima vpliva na vsebino, varnost in celovitost izdanih kvalificiranih potrdil.

 

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA FO e-signature 2 (napredno), 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.5 v.1

 • Velja od: 15.6.2023
 • Digitalno potrdilo izdajatelja Halcom CA FO e-signature 2 (napredno)
  • Enolično ime: C=SI, O=Halcom d.d., 2.5.4.97=VATSI-43353126, CN= Halcom CA FO e-signature 2
  • Serijska številka: 1272855 (13 6C 17)
  • Overitelj potrdila: Halcom Root Certificate Authority
  • Imetnik potrdila: Halcom CA FO e-signature 2
  • Veljavnost potrdila: 3. april 2023 – 3. april 2033
  • Zgostitveni algoritem: SHA-256
  • Javni ključ: RSA (3072 bitov)
  • SHA-1 prstni odtis (Thumbprint):
   23 30 82 f1 a1 53 ba 76 e8 d6 3e dc fc ae f6 94 fb ff 93 46
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA FO e-signature 1 (napredno), 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.4 v.7

 • Velja od: 15.6.2023
 • Digitalno potrdilo izdajatelja Halcom CA FO e-signature 1 (napredno)
  • Enolično ime: C=SI, O=Halcom d.d., 2.5.4.97=VATSI-43353126, CN= Halcom CA FO e-signature 1
  • Serijska številka: 847020 (0CECAC)
  • Overitelj potrdila: Halcom Root Certificate Authority
  • Imetnik potrdila: Halcom CA FO e-signature 1
  • Veljavnost potrdila: 15. junij 2016 – 15. junij 2026
  • zgostitveni algoritem: SHA-256
  • Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  • SHA-1 prstni odtis (Thumbprint): 04 a1 2d 36 29 24 4d 99 61 97 35 4e 13 65 53 5b f9 28 98 c6
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta

 

PREDHODNE VERZIJE:

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA FO e-signature 2 (napredno), 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.5 v.1_old
Velja od: 15.6.2023

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA FO e-signature 1 (napredno), 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.4 v.6
Velja od: 15.6.2022

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA FO e-signature 1 (napredno), 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.4 v.5
Velja od: 15.6.2021

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA FO e-signature 1 (napredno), 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.4 v.4
Velja od: 1.7.2020

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA FO e-signature 1 (napredno), 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.3 v.3
Velja od: 1.6.2019

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA FO e-signature 1 (napredno), 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.3 v.2
Velja od: 1.6.2017 

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA FO e-signature 1 (napredno), 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.3 v.1
Velja od: 17.6.2016

Politika (CPName, CPOID): HALCOM CA FO, 1.3.6.1.4.1.5939.1.4.2
Velja od: 1.10.2005
Digitalno potrdilo izdajatelja HALCOM CA FO

Halcom-FO-e-signature-2-v.1.pdf 686.87 Kb download
Halcom-CA-FO-e-signature-2.cer 1.31 Kb download
Halcom-FO-e-signature-1-v.7.pdf 689.70 Kb download
Halcom-CA-FO-e-signature-1.cer 1.10 Kb download
Halcom-FO-e-signature-2-v.1.pdf 686.87 Kb download
Halcom-FO-e-signature-1-v.6.pdf 689.17 Kb download
Halcom_FO-e-signature-1_v5.pdf 913.02 Kb download
Halcom-FO-e-signature-1.pdf 690.25 Kb download
Halcom-FO-e-signature-v3.pdf 674.94 Kb download
Halcom_CA_FO_Napredna.pdf 127.40 Kb download