Politike in korenska digitalna potrdila – napredna kvalificirana digitalna potrdila za poslovne subjekte

Reference num. 715 Views: 5697
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Zaradi selitve podjetja Halcom d.d. na novo lokacijo (Dunajska c. 123), v vseh trenutno veljavnih politikah Halcom CA, objavljenih na našem spletišču, objavljamo naslednji redakcijski popravek:

Naslov upravljavca:
Halcom d.d.
Dunajska cesta 123
1000 LJUBLJANA
Slovenija

Naslov Halcom CA:
Halcom CA
Dunajska cesta 123
1000 LJUBLJANA

Slovenija Tel.: (+386) 01 200 34 86

E-pošta: ca@halcom.si

E-pošta: ca_preklici@halcom.si

V trenutno objavljenih različicah politik smo popravek vnesli dne 7. 7. 2023. Sam proces izdaje kvalificiranih potrdil ni bil moten ali spremenjen, zato popravek nima vpliva na vsebino, varnost in celovitost izdanih kvalificiranih potrdil.

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-signature 2, 1.3.6.1.4.1.5939.5.1.4 v.1

 • Velja od: 15.6.2023
 • Digitalno potrdilo izdajatelja Halcom CA PO e-signature 2
  • Enolično ime: C=SI, O=Halcom d.d., 2.5.4.97=VATSI-43353126, CN= Halcom CA PO e-signature 2
  • Serijska številka: 1272854 (13 6C 16)
  • Overitelj potrdila: Halcom Root Certificate Authority
  • Imetnik potrdila: Halcom CA PO e-signature 2
  • Veljavnost potrdila: 3. april 2023 – 3. april 2033
  • Zgostitveni algoritem: SHA-256 – Javni ključ: RSA (3072 bitov)
  • SHA-1 prstni odtis (Thumbprint): 9d5eeda2a57e219edc5ec4e55b7d385471144e41
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta

 

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-signature 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.1.3 v.7

 • Velja od: 15.6.2023
 • Digitalno potrdilo izdajatelja Halcom CA PO e-signature 1
  • Enolično ime: C=SI, O=Halcom d.d., 2.5.4.97=VATSI-43353126, CN= Halcom CA PO e-signature 1
  • Serijska številka: 847019 (0CECAB)
  • Overitelj potrdila: Halcom Root Certificate Authority
  • Imetnik potrdila: Halcom CA PO e-signature 1
  • Veljavnost potrdila: 15. junij 2016 – 15. junij 2026
  • zgostitveni algoritem: SHA-256 – Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  • SHA-1 prstni odtis (Thumbprint): 67 84 71 1e 8f a5 64 96 d3 e8 eb 8b 45 34 6f 93 5a e9 3e 8c
 • Veljavnost izdanih potrdil: 3 leta

 

PREDHODNE VERZIJE:

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-signature 2, 1.3.6.1.4.1.5939.5.1.4 v.1_old
Velja od: 15.6.2023

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-signature 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.1.3 v.6
Velja od: 15.6.2022

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-signature 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.1.3 v.5
Velja od: 15.6.2021

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-signature 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.1.3 v.4
Velja od: 1.7.2020

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-signature 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.1.2 – v.3
Velja od: 1.6.2019

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA PO e-signature 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.1.2 – v.2 
Velja od: 1.6.2017

Politika (CPName, CPOID):HALCOM-CA PO 3, 1.3.6.1.4.1.5939.5.1.1 
Velja od: 3.1.2011
Digitalno potrdilo izdajatelja HALCOM-CA PO 3

Halcom-CA-PO-e-signature-2.cer 1.31 Kb download
Halcom-CA-PO-e-signature-1-v.7.pdf 4.68 Mb download
Halcom_CA_PO_e-signature_1.cer 1.10 Kb download
Halcom-CA-PO-e-signature-2-v.1.pdf 4.71 Mb download
Halcom-PO-e-signature-1-v.6.pdf 725.10 Kb download
Halcom-PO-e-signature-1-v.5.pdf 722.19 Kb download
Halcom-PO-e-signature-1.pdf 724.30 Kb download
Halcom-PO-e-signature-v3.pdf 699.40 Kb download
Halcom-PO-e-signature-v2.pdf 817.03 Kb download
Halcom_CA_PO_3-politika.pdf 344.45 Kb download