Politike in korenska digitalna potrdila – potrdila za avtentikacijo spletišč za poslovne subjekte

Reference num. 1313 Views: 3140
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Zaradi selitve podjetja Halcom d.d. na novo lokacijo (Dunajska c. 123), v vseh trenutno veljavnih politikah Halcom CA, objavljenih na našem spletišču, objavljamo naslednji redakcijski popravek:

Naslov upravljavca:
Halcom d.d.
Dunajska cesta 123
1000 LJUBLJANA
Slovenija

Naslov Halcom CA:
Halcom CA
Dunajska cesta 123
1000 LJUBLJANA

Slovenija Tel.: (+386) 01 200 34 86

E-pošta: ca@halcom.si

E-pošta: ca_preklici@halcom.si

V trenutno objavljenih različicah politik smo popravek vnesli dne 7. 7. 2023. Sam proces izdaje kvalificiranih potrdil ni bil moten ali spremenjen, zato popravek nima vpliva na vsebino, varnost in celovitost izdanih kvalificiranih potrdil.

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA web 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.2.5 v.7

 • Velja od: 15.6.2023
 • Korensko digitalno potrdilo izdajatelja (root) Halcom Root Certificate Authority
  • Enolično ime: C=SI, O=Halcom, CN= Halcom Root Certificate Authority
  • Serijska številka: 843675 (0CDF9B)
  • Overitelj potrdila: Halcom Root Certificate Authority
  • Imetnik potrdila: Halcom Root Certificate Authority
  • Veljavnost potrdila: 10. junij 2016 – 10. junij 2036
  • Zgostitveni algoritem: SHA-256
  • Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  • SHA-1: 535B 0016 72AB BF7B 6CC2 5405 AE4D 24FE 033F D1CC
 • Vmesno potrdilo izdajatelja (intermediate) Halcom CA web 1
  • Serijska številka: 921298 (0e 0e d2)
  • Overitelj potrdila: Halcom Root Certificate Authority
  • Imetnik potrdila: Halcom CA web 1
  • Veljavnost potrdila: 22. april 2017 – 22. april 2027
  • Javni ključ: RSA (2048 bitov)
  • SHA-1: 60 81 04 A8 F2 B9 29 8C 78 AA 81 FA 04 57 E0 57 65 1B EB 01
 • Veljavnost izdanih potrdil: 1 leto

 

PREDHODNE VERZIJE:

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA web 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.2.5 v.7_old
Velja od: 15.6.2023

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA web 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.2.5 v.6
Velja od: 15.6.2022

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA web 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.2.5 v.5
Velja od: 15.6.2021

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA web 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.2.5 v.4
Velja od: 1.7.2020

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA web 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.2.4 v.3
Velja od: 1.6.2019

Politika (CPName, CPOID): Halcom CA web 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.2.4 v.2
Velja od: 1.6.2018

Politika (CPName, CPOID): Halcom Secure Server CA 1, 1.3.6.1.4.1.5939.5.2.3
Velja od: 17.6.2016
Digitalno potrdilo izdajatelja Halcom Secure Server CA 1
Korensko potrdilo Halcom Root CA

Halcom-CA-web-1-v.7.pdf 663.96 Kb download
Halcom-Root-Certificate-Authority.cer 900.00 b download
Halcom-CA-web-1.cer 1.17 Kb download
Halcom-CA-web-1-v.7.pdf 663.96 Kb download
Halcom-CA-web-1-v.6.pdf 663.51 Kb download
Halcom-CA-web-1-v.5.pdf 672.25 Kb download
Halcom-CA-web-1-politika.pdf 670.30 Kb download
Halcom-CA-web-1-v.3.pdf 669.19 Kb download
Halcom-CA-web-1-v.2.pdf 1.70 Mb download
Halcom-Secure-Server-CA-1-politika.pdf 595.27 Kb download
Halcom-Secure-Server-CA-1.cer 945.00 b download
Halcom-Root-CA.cer 802.00 b download