Relevantni predpisi in zakonodaja

Reference num. 1300 Views: 3112
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Halcom CA deluje v skladu z zakoni in predpisi:

 • Uredba eIDAS – UREDBA (EU) št. 910/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES
 • ZEISZ – Zakon o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja

ETSI standardi:

 • EN 319 401 General Policy Requirements for Trust Service Providers
 • EN 319 411-1 Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General Requirements
 • EN 319 411-2 Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates
 • EN 319 421 Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing Time-Stamps
 • EN 319 412-1 Certificate Profiles; Part 1: Overview and common data structures
 • EN 319 412-2 Certificate Profiles; Part 2: Certificate profile for certificates issued to natural persons
 • EN 319 412-3 Certificate Profiles; Part 3: Certificate profile for certificates issued to legal persons
 • EN 319 412-4 Certificate Profiles; Part 4: Certificate profile for web site certificates
 • EN 319 412-5 Certificate Profiles; Part 5: QCStatements
 • EN 319 422 Time-stamping protocol and time-stamp token profiles
 • TS 119 431-1 Policy and security requirements for trust service providers; Part 1: TSP service components operating a remote QSCD / SCDev
 • TS 119 431-2 Policy and security requirements for trust service providers; Part 2: TSP service components supporting AdES digital signature creation
 • TS 119 432 Protocols for remote digital signature creation