Terminološki slovar

Reference num. 627 Views: 1604
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
 • Certification Authority (CA): Overitelj (agencija za certificiranje) je pravna oseba, ki je pooblaščena za izdajo digitalnih potrdil ali opravlja druge storitve v zvezi z overjanjem ali elektronskimi podpisi.
 • Certification Practice Statement (CPS): Politika certificiranja, po kateri se izdajajo digitalna potrdila vsebuje skupek pravil, ki prikazujejo uporabljivost potrdila v posamezni skupnosti.
 • Certificate Revocation List (CRL): Register preklicanih potrdil (certifikatov) vsebuje seznam potrdil, ki so bili preklicani s strani izdajatelja pred pretekom roka veljavnosti.
 • Digital Certificate (DC) : Digitalno potrdilo predstavlja enolično povezavo med imetnikom potrdila in javnim ključem. Potrdilo vsebuje vse osnovne podatke o imetniku in javni ključ. Če ne gre za zaprt sistem uporabnikov, so digitalna potrdila javno objavljena, kar omogoča ugotovitev ter preverjanje identitete podpisnika ter pridobitev javnega ključa za potrebe šifriranja ali preverjanja podpisov.
 • Internet Engineering Task Force (IETF): Internet Engineering Task Force je glavna organizacija za standardizacijo Interneta. Vključuje številne načrtovalce, operaterje, prodajalce za omrežja, raziskovalce in vse, ki skrbijo za razvoj Interneta.
 • Lightweight Directory Access Protocol (LDAP): LDAP je zbir protokolov za dostop do informacijskih imenikov (registrov). Temelji na X.500 standardu, le da je precej preprostejši. Podpira TCP/IP protokol, ki je nujen za internetni dostop do imenika.
 • Public-Key Infrastructure (PKI): Infrastruktura javnih ključev vključuje pravno, tehnično in organizacijsko infrastrukturo za izdajo, upravljanje in preklic potrdil, ki podpirajo avtentikacijo, šifriranje, celovitost in nezataljivost v elektronskem poslovanju.
 • Registration Authority (registracijska pisarna overitelja): Podrejeni overitelj (agencija za registracijo ali pooblaščena prijavna služba) je vezni člen med overiteljem in končnimi uporabniki ter vključuje preverjanje identitete in komuniciranje s končnimi uporabniki.
 • Time-stamping: Časovni žig s pomočjo kriptografskih algoritmov omogoča določitev natančnega časa, kdaj je nek elektronski dokument časovno žigosan.
 • X.500 X: 500 je standard, ki definira, kako morajo biti globalni registri strukturirani. Ti imeniki so hierarhični z različnimi nivoji za posamezno kategorijo, npr. država, mesto, ulica idr.
 • X.509: Najširše uporabljen standard za definicijo digitalnih potrdil.