Uvoz digitalnega potrdila za fizično osebo v brskalnik Google Chrome

Reference num. 3541 Views: 15400
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 1,00 out of 5)
Loading...

Odprite brskalnik GOOGLE CHROME in sledite postopku:

1

V spletnem brskalniku v zgornjem desnem kotu odprete meni in izberete Nastavitve (Settings).

2

Po izbiri omenjene možnosti se odpre okno z nastavitvami. Najprej v levem meniju izberete Zasebnost in varnost (Privacy & Security) in nato izberete razdelek Varnost (Security). 

3

Do seznama uvoženih digitalnih potrdil pridete tako, da na koncu strani pritisnete gumb Upravljanje certifikatov (Manage certificates).

4

Na zaslonu se vam pojavi okno s seznamom osebnih digitalnih potrdil. S pritiskom na gumb Uvozi (Import) se bo zagnal čarovnik za uvoz digitalnega potrdila.

 

5

Na začetku postopka se pojavi vstopno okno čarovnika za uvoz digitalnega potrdila. Postopek nadaljujte s pritiskom na gumb Next (Naprej). 

V naslednjem koraku izberete datoteko, kjer imate shranjeno digitalno potrdilo. Po pritisku na gumb Browse (Prebrskaj) izberete datoteko za uvoz in nadaljujete s pritiskom na gumb Next (Naprej).

6

Pri prevzemu digitalnega potrdila ste si nastavili varnostno geslo. To geslo vpišite v okno, ki se pojavi v naslednjem koraku. Priporočamo, da ob vpisu gesla izberete možnosti:

  • Enable strong private key protection (Omogoči močno zaščito osebnega ključa)
  • Mark the private key as exportable (Omogoči izvoz tega ključa)
  • Include all extended properties (Vključite vse razširjene lastnosti). Postopek nadaljujte s pritiskom na gumb Next (Naprej).

Priporočamo vam visoko stopnjo zaščite Omogoči visoko zaščito privatnega ključa (Enable strong private key protection), saj bo le tako vaš zasebni ključ lahko ustrezno zaščiten pred nepooblaščeno uporabo.

OPOZORILO:

Za vsako uporabo tako zaščitenega potrdila bo potrebno vpisovati geslo, ki si ga boste nastavili.

7

V oknu, ki vas sprašuje po ciljni shrambi za digitalna potrdila, izberite možnost Automatically select the certificate store (Samodejno izberi shrambo potrdila). Postopek nadaljujte s pritiskom na gumb Next (Naprej).

8

Prikaže se okno s povzetkom uvoznih nastavitev. Dejanski uvoz digitalnega potrdila sprožite s pritiskom na gumb Finish (Dokončaj).

9

Pri uvozu se pojavi okno, ki vas poziva, da si izberete nivo zaščite za vaš osebni ključ. Priporočamo vam, da izberete najvišjo stopnjo zaščite Security level High (Visoka raven varnosti), saj bo le tako vaš certifikat lahko ustrezno zaščiten pred nepooblaščeno uporabo. Pritisnite gumb Set Security Level (Nastavitev ravni varnosti). 

10

V oknu, ki se pojavi, označite izbiro High (Visoka) in nadaljujte postopek s pritiskom na Next (Naprej).

OPOZORILO:

Nikoli ne izberite možnosti Medium (Srednja), saj bo v tem primeru vsakdo lahko uporabil vaš osebni ključ za podpisovanje dokumentov ali branje zaščitene vsebine, ne da bi za to potreboval kakršnokoli geslo ali posebne pravice!

11

Po izbiri visoke ravni zaščite se pojavi okno za izbiro osebnega gesla za zaščito osebnega ključa. Izbrano geslo naj bo dovolj dolgo (najmanj 8 znakov) ter sestavljeno iz velikih in malih črk, številk ter posebnih znakov. Gesla za uporabo osebnega ključa ne zaupajte nikomur in si ga ne zapisujte. Če vas okno sprašuje po imenu ključa, ga poimenujte v vnosnem polju Password for (Geslo za), ter nato geslo dvakrat vpišite v vnosni polji v oknu. Postopek nadaljujte s pritiskom na gumb Finish (Dokončaj).

12

Znova se pojavi okno, ki je bilo prikazano že v enem od prejšnjih korakov. Ko ste izbrali visok nivo zaščite za vaš osebni ključ, lahko postopek nadaljujete s pritiskom na gumb OK. 

13

Uvoz digitalnega potrdila in osebnega ključa se zaključi, ko se vam na ekranu prikaže okno s sporočilom o uspešnem uvozu potrdila.

14

V oknu osebnih digitalnih potrdil se bo pojavilo novo digitalno potrdilo, postopek zaključite s pritiskom na gumb Close (Zapri).