test

Z oddajo te naročilnice naročam storitve dodatne podpore za nedoločen čas. Po preteku enega leta od nameščanja Halcom vnaprej zaračuna storitev dodatne podpore po veljavnem ceniku Corporate storitev objavljenem na spletni strani Halcom.com/si/ceniki/. Storitev dodatne podpore je mogoče spremeniti ali odpovedati pisno do vključno sedem dni pred zaključkom letnega obdobja uporabe storitev.

V paket dodatne podpore Basic spada pomoč pri nameščanju dodatnih klientov Hal E-Bank/Corporate, pomoč pri reševanju težav povezanih s Hal E-Bank/Corporate ter pomoč pri reševanju težav povezanih z nameščeno verzijo DB2. To je privzeti paket pri naročilu licence Hal E-Bank/Corporate.

V paket dodatne podpore Pro spada poleg vsebine paketa Basic še implementacija Multimarket funkcionalnosti, pomoč pri odpravljanju težav v povezavi s tem ter en prenos baze na vsaki dve dopolnjeni leti plačevanja podpore Pro paketa.

Storitev enoletne dodatne podpore je plačljiva v osmih dneh na podlagi izstavljenega računa.

S klikom na gumb POŠLJI potrjujem, da sem seznanjen/a s pogoji uporabe spletnih strani podjetja Halcom d.d., ki so objavljena v Pravilih varstva podatkov.