Preuzimanje digitalnog certifikata

Reference num. 3900 Views: 37834
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 2,80 out of 5)
Loading...
VAŽNO:

Za korištenje vaše obnovljene digitalne potvrde trebate Hal E-Bank verziju 19 ili višu. Instalaciju Hal E-Bank možete preuzeti na web stranici  ovdje.

Preuzimanje digitalne potvrde:

 

Kratka upustva:

1

Program za obnovu možete pokrenuti klikom na RUN ili ga spasite na računar klikom na SAVE.

2

Provjerite da li je pametna kartica ili USB stavljen u računar i potvrdite klikom na RUN.

3

Otvorit će se prozor Obnova digitalne potvrde. Tu ćete moći promijeniti jedino e-mail. Za nastavak preuzimanja digitalne potvrde kliknite na OBNOVI.

  • Za dodatna uputstva možete kliknuti na Upustvo.
  • U Postavkama upišite podatke o proxy serveru ako ga koristite.
4

Prikazat će se slijedeća obavijest, potvrdite je klikom na OK.

5

Dva puta se otvori prozor u kojem upišete PIN i potvrdite klikom na VERIFY MY IDENTITY.

6

Po uspješno završenom preuzimanju obnovljene digitalne potvrde pojavit će se obavijest koju potvrdite klikom na ZATVORI.

7

Postupak obnove je završen. Ponovo se prikaže prozor sa podacima o korisniku, kao i stara i obnovljena digitalna potvrda. Kliknite na ZATVORI.

8

Obnovljenu digitalnu potvrdu možete provjeriti u programu Nexus Personal Start/Programs/Personal 4.X.X/Personal). Klik na View – Preferences – Card Readers – Empty Cache.

9

Pojavit će se novi prozor, sa porukom da je memorija izbrisana. Potvrdite klikom na OK.

10

Obnovljena potvrda je označena sa brojem 2.

OBNOVA_BA.exe 7.53 Mb download