Želim se prebaciti sa Hal E-Bank/Personal (jednokorisničke verzije) na Hal E-Bank/Corporate (višekorisnička verzija)

Reference num. 3890 Views: 1462
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Hal E-Bank/Corporate je višekorisnička verzija programa. Podaci se pohranjuju u zajedničku bazu podataka i dostupni su svim korisnicima koji s uključeni u system Hal E-Bank/Corporate. Korištenjem Hal E-Bank/Personal na više računara ne može nadomjestiti funkcionalnosti Hal E-Bank/Corporate. Hal E-Bank/Corporate radi sa IBM DB2 bazama, koje omogućavaju djeljenje podataka. Uslugu instalacije nudi Halcom d.o.o. – narudžbenica usluga

Podaci iz više jednokorisničkih  verzija se mogu uvesti u bazu podataka koju koristi Hal E-Bank/Corporate.