Gde program Hal E-Bank čuva podatke? Kako možemo da uradimo bezbednosno kopiranje baze podataka?

Reference num. 6123 Views: 4192
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Obično nismo svesni važnosti bezbednosnog kopiranja (backup-a) dok se ne suočimo sa gubitkom podataka. Statistika pokazuje da do gubitka podataka prilikom korišćenja Hal E-Bank programa najčešće dolazi zbog kvara na mašinskoj opremi (hard disk), a povremeno i zbog poteškoća pri radu sa bazom podataka.

Odgovornost za izradu bezbednosne kopije baze podataka je na strani korisnika

 

Postupak čuvanja baze podataka zavisi od tipa Hal E-Bank programa koji koristite.

 

  • Hal E-Bank /Personal:

Hal E-Bank/Personal skladišti sve podatke lokalno na računaru u datotekama Eimenik.accdb, Personalebank.accdb, .ebankAuthentication.dat i Auditlog.accdb (ukoliko postoji). Datoteke se nalaze u instalacionom folderu programa (uobičajeno je C:\Halcom \Personal E-Bank). Da biste sprečili mogući gubitak podataka, preporučeno je da povremeno sačuvate ove datoteke na sigurno mesto. Za čuvanje bezbednosne kopije baze podataka ispratite sledeće uputstvo.

  • Hal E-Bank /Corporate:

Hal E-Bank/Corporate skladišti sve podatke u zajedničku bazu podataka. Za postavljanje bezbednosnog kopiranja, kontaktirajte Halcom tehničku podršku na helpdesk@halcom.rs ili na broj telefona: +381 11 3032 432, svakog radnog dana od 8.00 do 17.00.