Instalacija i registracija Halcom One sertifikata

Reference num. 7237 Views: 1396
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
1

Aplikacija Halcom One dostupna je na Google Play-u i App Store-u, gde je možete besplatno preuzeti na svoj mobilni uređaj. Kod za registraciju i aktivaciju dobijate putem dva odvojena kanala:

Registracioni kod ćete dobiti na e-mail, dok ćete aktivacioni kod dobiti putem drugog sigurnog kanala, klikom na link u istom e-mailu i unosom ličnih podataka (JMBG i broj identifikacionog dokumenta).

Kada se prvi put prijavite na Halcom One, postavite svoje korisničko ime i PIN kod i po potrebi uključite biometrijske elemente (otisak prsta, prepoznavanje lica).

2

Prilikom prve prijave u aplikaciju najpre odaberite jezik (trenutno je aplikacija dostupna na srpskom i engleskom jeziku).

3

Da biste se uspešno registrovali, potreban vam je važeći registracioni i aktivacioni kod koji ste dobili od Halcom CA (kodovi važe 5 dana od datuma izdavanja, nakon isteka potrebno je naručiti nove od Halcom CA).

4

IZBOR KORISNIČKOG IMENA

Odaberite jednostavno korisničko ime prema sledećim uslovima:

  • treba da sadrži 3-16 karaktera,
  • dozvoljeni znakovi su: A-Z, a-z, 0-9,., _, -, @,
  • aplikacija ne razlikuje velika i mala slova,
  • dugme „Dalje“ se pojavljuje kada unesete najmanje 3 znaka i ne više od 16.

Korisničko ime ćete koristiti za prijavu na aplikacije i portale koji podržavaju korišćenje Halcom One.

5

Odaberite lični PIN:

  • sadrži 6 cifara,
  • dugme „Dalje“ se pojavljuje kada unesete 6 cifara,
  • dovoljan je srednji ili veoma jak PIN.

PIN kod ćete koristiti za verifikaciju potpisa u aplikaciji Halcom One.

6

Aplikacija će vas obavestiti o uspešnoj registraciji. Aplikacija pruža mogućnost aktiviranja funkcije prepoznavanja lica i/ili otiska prsta.