Izvoz sertifikata

Reference num. 5738 Views: 38851
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (28 votes, average: 1,93 out of 5)
Loading...

Ukoliko imate pristup Hal E-Bank aplikaciji, u gornjem meniju idite na opciju Alati > Servisni programi > Izvoz sertifikata.
Potpisani izvoz sertifikata dostavljate banci s kojom ste sklopili ugovor o elektronskom bankarstvu.

Ako nemate pristup, potrebno je da preuzmete program za izvoz sertifikata.

Pomoću programa za izvoz sertifikata izvozite sadržaj elektronskog sertifikata sačuvanog na pametnoj kartici ili USB ključu. Izvoz sertifikata ili Izjava o istinitosti sadržaja elektronskog sertifikata sadrži podatke za proveru elektronskog potpisa.

 

KRATKo UPUTSTVo:

1

Stavite pametnu karticu u čitač ili USB ključ u računar.

2

Pokrenite program za izvoz na sledeći način:

 

  • za pregledač Google Chrome, klikom na preuzetu datoteku u donjem levom uglu: 

 

  • za pregledač Mozilla Firefox, (ukoliko se pojavi prozor) kliknite na Save File, a zatim pokrenite preuzetu datoteku u gornjem desnom uglu

 

  • za pregledač Microsoft Edge, klikom na preuzetu datoteku u gornjem desnom uglu
3

U prozoru Notepad-a nalazi se izvoz elektronskog sertifikata. Odštampan izvoz sertifikata potrebno je svojeručno potpisati i pečatirati, a zatim ga proslediti banci.

 

IzvozSertifikata.exe 893.50 Kb download