Kako da otključam blokiranu karticu/USB ključ (deblokada sertifikata)?

Reference num. 6105 Views: 7310
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 2,00 out of 5)
Loading...
Deblokada sertifikata

U slučaju blokiranja sertifikata, kada je 3 puta pogrešno upisan PIN kod, program će zahtevati PUK kod. Potražite kovertu/papir sa PIN i PUK kodom koju ste dobili uz sertifikat ili preuzeli online.

OBAVEZNO PROVERITE DA LI SE BROJ KARTICE* KOJU POKUŠAVATE DA ODBLOKIRATE SLAŽE SA BROJEM KARTICE KOJI JE UPISAN NA PAPIRU.

*(u drugom koraku uputstva je objašnjenje kako pronaći broj kartice ako imate USB ključ)

 


Ukoliko ne možete pronaći PUK kod, kvalifikovani sertifikat se može deblokirati u prostorijama Halcoma (Beogradska 39, Beograd). Sertifikat možete dostaviti poštom ili lično – isključivo osoba na koju glasi sertifikat.

Ako je sertifikat izdat nakon 1. oktobra 2023. godine, možete zahtevati slanje novog linka za preuzimanje PUK koda. Zahtev sa imenom i prezimenom osobe na koju glasi sertifikat i brojem kartice šaljete na ca@halcom.rs.

Nekvalifikovani sertifikat se ne može deblokirati bez koverte i ukoliko ne možete da je pronađete potrebno je poručiti reizdavanje sertifikata.

Kako biste utvrdili da li je Vaš sertifikat kvalifikovan ili nekvalifikovan ispratite uputstvo.


 

1

Otvorite program Nexus Personal dvoklikom na ikonicu pored sata ili pretragom u Start meniju.

2

Kliknite na opciju PIN.

*Ukoliko imate USB ključ, broj kartice (Serial number) možete pronaći dvoklikom na Electronic ID.

3

Kliknite na Next

4

Obeležite Unblock PIN i kliknite na Next.

5

U prvo polje upišite PUK kod iz koverte, u drugo i treće polje upisujete PIN kod koji želite da koristite (ukoliko želite, možete podesiti isti kod koji ste koristili pre blokiranja).

6

Kliknite na Finish.