Kako da prenesem podatke iz Personal E-Bank na drugi računar?

Reference num. 6809 Views: 4240
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,00 out of 5)
Loading...

Kada menjate računar ili reinstalirate operativni sistem, a želite da sačuvate podatke iz imenika poslovnih partnera, izvoda, prometa, arhive i pripreme naloga ispratite sledeće korake.

1

Na novom računaru je prvo potrebno da uradite instalaciju aplikacije i pokrenete je do unosa PIN koda. Nakon toga pređite na računar sa kojeg želite da prenesete podatke.

2

Kada pređete na drugi računar zatvorite Hal E-Bank aplikaciju ukoliko je otvorena.

3

Pozicionirajte se na lokaciju gde je instaliran Personal E-Bank – desni klik na ikonicu aplikacije/Open File Location


(najčešće se nalazi na putanji C:\Halcom\Personal E-Bank ili C:\Program Files (x86)\Halcom\Personal E-Bank).

4

Pronađite datoteke: .ebankAuthentication.dat,
PERSONALEBANK.accdb Eimenik.accdb i sačuvajte ih u poseban folder.
Ukoliko na pomenutoj lokaciji postoji datoteka Auditlog.accdb, sačuvajte i nju.

5

Folder gde su sačuvane datoteke putem mreže ili USB memorije prenesite na novi računar.

6

Na novom računaru zatvorite Hal E-Bank aplikaciju ukoliko je otvorena, pozicionirajte se na lokaciju gde je instaliran program (C:\Halcom\Personal E-Bank) i datoteke koje ste prethodno preneli postavite u taj folder.

7

Kada se pojavi kontrolno pitanje izaberite opciju Replace the files in the destination.

8

U istom folderu pronađite i dvoklikom pokrenite datoteku AddressBookUpdt.exe (nakon pokretanja neće se prikazati dodatni prozori).

Ovim su svi podaci koje ste imali u prethodnoj aplikaciji uspešno preneti na novi računar i možete pokrenuti Personal E-Bank aplikaciju.