Kako da promenim naziv i adresu firme u Hal E-Bank aplikaciji?

Reference num. 9346 Views: 267
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

U Hal E-Bank aplikaciji, naziv i adresa firme (vlasnika računa) se prikazuju onako kako su upisani u bančinoj administraciji za Halcom. Podaci o nazivu i adresi su vidljivi u gornjem levom uglu aplikacije, u nalogu za prenos i u pregledu izvoda i prometa.

Kada dođe do promene adrese ili naziva firme, prilikom podnošenja zahteva za promenu podataka u banci, dodatno naglasite da je potrebno izvršiti promenu i u administraciji za Halcom.

Ukoliko ste od banke dobili povratnu informaciju da je i u administraciji za Halcom promenjen podatak, ispratite sledeće korake u Hal E-Bank aplikaciji.

1

U gornjem meniju kliknite na Komunikacija > Moje prvo povezivanje na banku

2

U listi banaka izaberite Vašu banku i kliknite na opciju Poveži se.

3

Unesite Vaš PIN kod i sačekajte nekoliko trenutaka.

U slučaju da se i nakon ovih koraka prikazuju stari podaci, kontaktirajte našu podršku kako bismo proverili da li aplikacija prikazuje ažurne podatke (0113032432 ili helpdesk@halcom.rs).