Kako da razvežem paket?

Reference num. 6158 Views: 1589
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

U Hal E-Bank možete razvezati pakete sa statusom PRIPREMLJEN koji su prikazani u zelenoj boji.
Ako su paketi crvene boje sa statusom PROVEREN njih je pre razvezivanja potrebno otključati (opcija Otključaj u donjem meniju).

Postupak razvezivanja paketa:

1

U gornjem levom uglu aplikacije kliknite na Priprema > Paketi. Pojaviće se spisak pripremljenih paketa.

2

Levim klikom obeležite paket koji želite da razvežete.

3

U donjem meniju kliknite na Razveži.

4

Otvoriće se prozor sa podacima o paketu. Razvezivanje paketa potvrdite klikom na Razveži.

Nalozi iz paketa će preći u mapu Priprema/Nalozi. Podatak o razvezivanju paketa je zabeležen u mapi Arhiva/Paketi. Paket koji ste razvezali dobiće status RAZVEZAN.