Kako Halcom garantuje dostupnost sistema?

Reference num. 9317 Views: 117
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Halcom obavlja nadzor dostupnosti svojih servera 24/7/365 preko sofisticiranih sistema za monitoring (Nagios Core), a takođe se izvode i dežurstva 24/7/365. Dodatno, Tehnička podrška nadzire funkcionisanje lokalno hostovanih rešenja kod Korisnika preko kotrolnog sistema, koji alarmira Tehničku podršku putem imejla ukoliko se ne ostvari konekcija s klijentskog okruženja ka Halcom-u duže od 30 minuta u cilju slanja ili makar osvežavanja podataka.