Koliko vremena je potrebno za aktivaciju Hal E-Bank/B2B rešenja?

Reference num. 9010 Views: 122
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Maksimalni rok u kome se obavezujemo da ćemo aktivirati rešenje je 30 dana od dana potpisivanja ugovora od strane klijenta.
Navedeni rok počinje da teče od trenutka kada je klijent ispunio sve dogovorene preduslove za implementaciju.