Nexus uslovi i odredbe za krajnjeg korisnika

Reference num. 6055 Views: 1452
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Nexus Personal je program za korišćenje sertifikata na pametnim karticama/USB ključevima koja omogućava dvofaktorsku autentifikaciju (2FA), elektronsko potpisivanje, enkripciju, itd.

Ukoliko pismeno nije drugačije ugovoreno, za krajnje korisnike važe objavljeni uslovi i odredbe (eng. Nexus End-User License Terms and Conditions »EULA«).

gtc-end-user-license.pdf 168.89 Kb download