Online obnova sertifikata – za fizička lica

Reference num. 6883 Views: 4459
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (285 votes, average: 1,19 out of 5)
Loading...

Zahtev za obnovu sertifikata je moguće poslati na računaru sa Windows 10 ili 11 operativnim sistemima, koristeći najnovije verzije internet pregledača Google Chrome, Microsoft Edge ili Mozilla Firefox.

Molimo Vas da pažljivo pročitate dolenavedeno uputstvo, zatim kliknite na opciju „PODNESI ZAHTEV“.

 

U slučaju neprepoznavanja elektronskog sertifikata u pregledaču Mozilla Firefox, ispratite uputstvo.

Trenutno je korišćenje sertifikata podržano na Microsoft operativnim sistemima Windows 10 i 11, nažalost ne i na operativnom sistemu macOS (Apple).

UPUTSTVO:

1

Stavite USB ključ u računar i kliknite na opciju POČETAK.

NAPOMENA: Za uspešno podnošenje zahteva i korišćenje obnovljenog sertifikta neophodno je da imate ažurnu verziju aplikacije Nexus Personal – ažurna verzija ima plavo-belu ikonicu

Ukoliko je ikonica crveno-bele boje kliknite na opciju PREUZMI NEXUS kako biste ažurirali verziju.

2

Izaberite odgovarajući sertifikat i potvrdite izbor klikom na OK.

3

Unesite PIN kod (šifru koju koristite za pristup portalima i prilikom potpisivanja dokumenata) i potvrdite ga klikom na Verify my identity.

4

Unesite podatke koje nedostaju.
Nakon unosa kliknite na opciju NASTAVITE.

5

Ukoliko se razlikuje od prethodno unete, potrebno je uneti email adresu na koju će vam stići predračun.

Takođe možete uneti podatke o Pravnom licu, ukoliko želite da predračun glasi na Pravno lice.
Nakon unosa kliknite na NASTAVITE.

6

Potrebno je dodati u prilog kopiju identifikacionog dokumenta.
Nakon unosa kliknite na NASTAVITE.

7

Proverite prikazane podatke.
Nakon provere, kliknite na opciju NASTAVITE.

8

Potrebno je da proverite podatke u Vašem elektronskom obrascu.
Nakon provere kliknite na opciju POTPIŠI.

9

Za uspešno potpisivanje potrebno je da kliknete na opciju Open Nexus Personal – Plugout.

10

Otvoriće se prozor za unos PIN koda. Nakon unosa PIN koda kliknite na opciju SIGN.

12

Nakon unosa PIN koda dobićete poruku da ste uspešno potpisali dokument. Kliknite na OK.

13

Potrebno je na isti način potpisati Saglasnost za obradu podataka o ličnosti. Kliknite na opciju POTPIŠI.

14

Ponovno će se otvoriti prozor za unos PIN koda. Nakon unosa PIN koda kliknite na opciju SIGN.

15

Nakon unosa PIN koda dobićete poruku da ste uspešno potpisali dokument. Kliknite na OK.

16

Za potvrdu slanja Vašeg zahteva kliknite na opciju POŠALJI.

17

Uspešno ste podneli zahtev. Na Vašu email adresu su vam poslati potpisani zahtevi i predračun.
Fakturu možete preuzeti i klikom na opciju PREUZMITE FAKTURU.

Online obnova sertifikata