Online obnova sertifikata – za pravna lica

Reference num. 5733 Views: 143786
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (295 votes, average: 1,27 out of 5)
Loading...

Zahtev za obnovu sertifikata je moguće poslati na računaru sa Windows 10 ili 11 operativnim sistemom, koristeći najnovije verzije internet pregledača Google Chrome, Microsoft Edge ili Mozilla Firefox.

Molimo Vas da pažljivo pročitate dolenavedeno uputstvo, zatim kliknite na opciju „PODNESI ZAHTEV“.

 

U slučaju neprepoznavanja elektronskog sertifikata u pregledaču Mozilla Firefox, ispratite uputstvo.

Trenutno je korišćenje sertifikata podržano na Microsoft operativnim sistemima Windows 10 i 11, nažalost ne i na operativnom sistemu macOS (Apple).

UPUTSTVO:

1

Stavite pametnu karticu u čitač ili USB ključ u računar i kliknite na opciju POČETAK.

NAPOMENA: Za uspešno podnošenje zahteva i korišćenje obnovljenog sertifikta neophodno je da imate ažurnu verziju aplikacije Nexus Personal – ažurna verzija ima plavo-belu ikonicu

Ukoliko je ikonica crveno-bele boje kliknite na opciju PREUZMI NEXUS kako biste ažurirali verziju.

2

Izaberite odgovarajući sertifikat i potvrdite izbor klikom na OK.

3

Unesite PIN kod (šifru koju koristite za pristup elektronskoj banci/portalima) i potvrdite ga klikom na Verify my identity.

4

Unesite podatke koje nedostaju. Nakon unosa kliknite na opciju NASTAVITE.

5

Obeležite polje za potvrdu saglasnosti i kliknite na opciju NASTAVITE.

6

Unesite Vašu ličnu email adresu koja će biti upisana u sertifikat. Nakon unosa kliknite na opciju NASTAVITE.

7

Ukoliko želite da dobijete predračun na drugu email adresu, unesite novu email adresu i broj telefona. Nakon unosa kliknite na opciju NASTAVITE.

7

Potrebno je da dodate neophodnu dokumentaciju prema navedenim koracima na stranici.
Klikom na opciju PRILOŽITE DOKUMENT otvoriće se prozor u kojem je potrebno da izaberete datoteku sa ličnim dokumentom. Nakon unosa kliknite na opciju NASTAVITE.

7

Proverite prikazane podatke. Nakon provere, kliknite na opciju NASTAVITE.

8

Potrebno je da proverite podatke u Vašem elektronskom obrascu. Nakon provere kliknite na opciju POTPIŠI.

10

Za uspešno potpisivanje potrebno je da kliknete na opciju Open Nexus Personal – Plugout.

11

Otvoriće se prozor za unos PIN koda. Nakon unosa PIN koda kliknite na opciju SIGN.

12

Nakon unosa PIN koda dobićete poruku da ste uspešno potpisali dokument. Kliknite na OK.

13

Potrebno je na isti način potpisati Saglasnost za obradu podataka o ličnosti. Kliknite na opciju POTPIŠI.

14

Ponovno će se otvoriti prozor za unos PIN koda. Nakon unosa PIN koda kliknite na opciju SIGN.

15

Nakon unosa PIN koda dobićete poruku da ste uspešno potpisali dokument. Kliknite na OK.

16

Za potvrdu slanja Vašeg zahteva kliknite na opciju POŠALJI.

17

Uspešno ste podneli zahtev. Na Vašu email adresu su vam poslati potpisani zahtevi i predračun.
Fakturu možete preuzeti i klikom na opciju PREUZMITE FAKTURU.

Online obnova sertifikata