Opoziv poslatih naloga

Reference num. 6162 Views: 3499
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Za opoziv naloga sa današnjim datumom valute, neophodno je da se obratite svojoj banci i podnesete im zahtev za storniranje naloga.

Naloge sa datumom izvršenja u budućnosti možete samostalno opozvati na sledeći način:

1

Uđite u Arhiva/Nalozi.

2

Izaberite nalog koji želite da opozovete (nalog mora da bude u statusu “POSLAT”).

3

U donjem meniju kliknite na opciju Opoziv.

4

Upišite PIN kod i potvrdite ga.

5

Sačekajte da se završi povezivanje sa serverom banke i kliknite na Zatvori.

Nalogu će se promeniti status iz “POSLAT” u “U OPOZIVU”. Sa ovim postupkom nalog nije konačno opozvan. Obratite pažnju na status naloga i proverite ga (osvežavanjem podataka) nakon nekoliko minuta.

Kada banka završi sa opozivom, status naloga će biti promenjen u “OPOZVAN” što znači da je definitvno storniran.