Pametna kartica / USB ključ

Reference num. 6186 Views: 3152
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Pametne kartice/USB ključevi su trenutno najbezbednija tehnologija za čuvanje kvalifikovanih elektronskih sertifikata.

Pametna kartica je „mali računar“, zasnovan na kriptografskim shemama. Privatni ključ se bezbedno čuva na kartici, koju nikad ne treba ostavljati samu –prilikom potpisivanja ili dešifrovanja podataka i šifriranje i elektronsko potpisivanje se odvija u mikroprocesoru na samoj kartici. Pristup za korišćenje pametne kartice je zaštićen šifrom (PIN kod), koji korisniku ne dozvoljava pristup do privatnog ključa već samo do elektronskog potpisivanja.