Politike i root sertifikati – kvalifikovani elektronski sertifikati za fizička lica

Reference num. 5731 Views: 2693
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Politika (CPName, CPOID): Halcom BG CA FL e-signature, 1.3.6.1.4.1.5939.11.2.6

 • Važi od: 10.7.2023.
 • Digitalni sertifikat izdavaoca Halcom BG CA FL e-signature
  • Jedinstveno ime: C=RS, O=Halcom a.d. Beograd, 2.5.4.97=VATRS-102193722, CN=Halcom BG CA FL e-signature
  • Serijski broj: 15c37f3264ab09b2
  • Izdavalac sertifikata: Halcom BG Root CA
  • Vlasnik sertifikata: Halcom CA FL e-signature
  • Sertifikat važi: od 16. juna 2018. do 16. juna 2028. godine
  • Kompresijski algoritam: SHA-256
  • Javni ključ: RSA (2048 bita)
  • SHA-1 otisak prsta (Thumbprint): ac 35 11 e3 66 fd cd b7 2a ea e1 b3 78 25 78 cc d1 42 91 7e
 • Validnost izdatih sertifikata: 3 godine

 

PRETHODNE VERZIJE:

Politika (CPName, CPOID): Halcom BG CA FL e-signature, 1.3.6.1.4.1.5939.11.2.6
Važi od: 25.6.2021.

Politika (CPName, CPOID): Halcom BG CA FL e-signature, 1.3.6.1.4.1.5939.11.2.5
Važi od: 18.1.2021.

Politika (CPName, CPOID): Halcom BG CA FL e-signature, 1.3.6.1.4.1.5939.11.2.4
Važi od: 12.7.2019.

Sertifikat izdavaoca HALCOM BG Root CA

CP_Fizicka_Lica_e-signature_v3.pdf 808.36 Kb download
Halcom_BG_CA_FL_e-signature.cer 1.22 Kb download
CP_Fizicka_Lica_e-signature_v2.pdf 788.48 Kb download
CP_Fizicka_Lica_e-signature_v1.pdf 1.14 Mb download
CP_Fizicka_Lica_e_signature.pdf 808.37 Kb download
Halcom_BG_Root_CA.cer 937.00 b download