Povezivanje na server banke

Reference num. 9392 Views: 271
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Ukoliko imate poteškoće sa osvežavanjem podataka ili slanjem naloga, pobrinite se da su komunikacijski portovi sa serverom banke otvoreni. Infomacije o komunikacijskim portovima koji moraju biti otvoreni možete videti u tabeli ispod.

BANKADNS/IPPORTEBU PORT*
Halcom**ebank.ebb-bg.com36003604
UniCredit banka Srbijaeb.unicreditbank.rs36003604
NLB Komercijalna banka Beogradebank.kombank.com36003604
Erste banka Novi Sade-bank.erstebank.rs36003604

* EBU PORT je potreban jedino prilikom nadogradnje aplikacije direktno iz Hal E-Bank
** Na navedenoj adresi su sve banke izuzev dolenavedenih

Za proveru povezivanja sa serverom banke možete koristiti program za testiranje konekcije.
Pokrenite program, kliknite na dugme Test all ports i sačekajte da se test završi. Ako se polje pored IP adrese oboji u zeleno, port je otvoren. Ako se polje oboji u crveno, port je zatvoren.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć za otvaranje porta, kontaktirajte osobu koja je odgovorna za održavanje mreže na vašim računarima.

checkEbankconn.exe 63.54 Kb download