Prilikom unosa PIN-a pojavi se poruka: “Nema veze sa karticom ili USB ključem…”

Reference num. 6036 Views: 2739
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 2,33 out of 5)
Loading...

Postoji više mogućih rešenja za ovaj problem:

 

  • Verzija Hal E-Bank mora biti 23.x.x.x. Nadogradnju možete uraditi prateći uputstvo.
  • Ukoliko je verzija ažurna i imate novi sertifikat, potrebno je da izvršite promenu PIN koda kako biste aktivirali sertifikat.
  • Proverite da li je medij na kojem se nalazi kvalifikovani sertifikat stavljen u računar (da li je pametna kartica u čitaču ili USB ključ u USB portu). Koristeći tkaninu prebrišite čip na kartici. Ako koristite USB ključ, pokušajte ga staviti u drugi port na računaru.