Program prikazuje stanje i promet na računu koji nisu ažurni. Status naloga ostaje “POSLAT” dugo nakon slanja.

Reference num. 6172 Views: 1658
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Podaci o tekućem stanju se ne računaju u Hal E-Bank aplikaciji nego ih preuzimate svaki put kada uradite osvežavanje podataka (klikom na ikonu u gornjem levom uglu aplikacije).

Vreme poslednjeg preuzimanja podataka koje je banka prosledila je prikazano u mapi Pregled > Stanje, na dnu kolone Tekući promet.