Šta je elektronski sertifikat?

Reference num. 6117 Views: 4173
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 3,67 out of 5)
Loading...

Kvalifikovani elektronski sertifikat (digitalni potpis) predstavlja jedinstvenu vezu između nosioca sertifikata i javnog ključa. Sertifikat sadrži sve osnovne informacije o nosiocu i javnom ključu. Ukoliko sistem korišćenja nije zatvorenog tipa, sertifikati su javno dostupni i omogućavaju identifikaciju i verifikaciju identiteta potpisnika na osnovu njegovog javnog ključa.

Stepen odgovornosti i rizika u elektronskom poslovanju klijenti mogu rešiti uz pomoć kvalifikovanog ili nekvalifikovanog elektronskog sertifikata.

  • Nekvalifikovani sertifikati temelje se na osnovu ugovornog odnosa strana, koje već posluju uobičajenim putevima. Prilikom elektronskog poslovanja strana, koje nisu poslovale jedna sa drugom, pametno je uključiti treću osobu koja izdaje kvalifikovane elektronske sertifikate.
  • Kvalifikovani sertifikati su bazirani na jasno definisanim formalnim procesima identifikacije nosioca sertifikata. Mogućnost zloupotrebe je minimalna, jer predstavlja uverljive dokaze o identitetu potpisnika. Identifikaciju može obaviti sertifikaciona agencija i u njihovo ime ovlašteni registracioni organ.

Sertifikat je jednak ličnoj karti u elektronskom poslovanju. Sertifikate izdaju različiti organi vlasti, ali ne nude svi isti stepen bezbednosti. Na taj način korisnici mogu da izaberu nivo bezbednosti koji im je potreban za njihov način poslovanja.