Šta je Hal E-Bank?

Reference num. 6182 Views: 4804
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 3,00 out of 5)
Loading...

Hal E-Bank je grupa modernih programa za podršku elektronskom bankarstvu. Hal E-Bank podržava rad u domaćem i inostranom platnom prometu sa više banaka, više računa i sa više preduzeća.

Sa Hal E-Bank možete:

  • vršiti plaćanja
  • pregledati stanje na svojim računima
  • kreirati naloge sa datumom valute unapred
  • vršiti pregled prometa u različitim vremenskim periodima
  • razmenjivati poruke sa bankom
  • pripremu naloga povezati sa imenikom komitenata i njihovim računima
  • kreirati uzorke za stalna plaćanja
  • uvoziti pripremljene naloge iz datoteke
  • razmenjivati naloge i prometne stavke sa drugim programima
  • izvoziti naloge, prometne stavke, izvode

Više o rešenju Hal E-Bank i mogućnostima možete pročitati ovde.