Udaljena pomoć

Reference num. 6032 Views: 47213
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (10 votes, average: 4,60 out of 5)
Loading...

Udaljena pomoć omogućava da se agent Halcom tehničke podrške poveže na računar klijenta i tako pomogne u rešavanju problema.

Team Viewer možete preuzeti ovde. Više informacija o udaljenoj pomoći možete dobiti pozivom na broj +381 11 3032 432.

IZJAVA O SIGURNOSTI PODATAKA

U skladu sa Zakonom zaštiti podataka o ličnosti, Halcom a.d. se obavezuje na zaštitu podataka koje dobije prilikom pružanja udaljene pomoći na klijentskom računaru. Za  pružanje sigurne, user-friendly i korisne tehničke i korisničke podrške u elektronskom bankarstvu skupljamo i čuvamo sledeće informacije

  • Kontakt podatke (npr. ime i prezime, preduzeće, telefonski broj, e-mail adresa);
  • Podatke vezane za podršku i održavanje (prijava greške ili zahtev, opis greške ili pitanja, podaci o korišćenoj programskoj opremi, opis mere i komunikacija, slike i podaci sa ekrana, primer fajlova sa greškama);
  • Dokumente i komunikaciju vezanu za podršku ili održavanje (prijava greške, narudžbnice, poruke, datoteke s greškama, slike ekrana, itd.).

Halcom koristi podatke klijenata koji su dobijeni prilikom udaljene pomoći isključivo za pružanje dodatne podrške svojih programskih rešenja i ni pod kojim uslovima i okolnostima nije odgovoran za bilo koju štetu zbog izgubljenih podataka i informacija, nastalu kao posledica izvršavanja dodatne podrške.

Halcom vodi evidenciju o pruženoj usluzi putem udaljenog pristupa u skladu sa zakonom propisanim rokom za potraživanje.

Klijent je dužan da se pobrine za zaštitu podataka zatvaranjem svih prozora i dokumenata koji sadrže lične i/ili osetljive podatke pre nego što kontaktira agenta za udaljenu pomoć.

Pravila zaštite podataka možete pronaći OVDE.

Instalirajte program za udaljenu pomoć
Molimo vas da označite da se slažete sa izjavom o zaštiti sigurnosti podataka.